Διοικητικό Συμβούλιο

1ο Δ.Σ. 1999-2002

Πρόεδρος Παπαδόπουλος Ευθύμιος του Μιχαήλ
Αντιπρόεδρος Σωτηριάδου Αλεξάνδρα-Μαρίνα
Γραμματέας Ορφανίδης Κων/νος του Χαραλάμπου
Ταμίας Λάμπρου Σοφία
Υπευθυνος Δημοσίων σχέσεων Γεωργιάδης Στυλιανό

2ο Δ.Σ. 2002-2004

Πρόεδρος  
Καρατζίδης Κων/νος
Αντιπρόεδρος Παπαδόπουλος Κων/νος
Γραμματέας Ορφανίδης Κων/νος του Χαράλαμπου
Ταμίας Κατσές Κων/νος
Μέλος Καζεπίδου-Αμπρικίδου Ευδοξία
Μέλος                                
Πετροπούλου Ελέν

3ο Δ.Σ. 2004-2006

Πρόεδρος                                                              
Λάμπρου Σοφία
Αντιπρόεδρος Ορφανίδης Κων/νος του Χαράλαμπου                                              
Γραμματέας Καρατζίδης Ευγένιος
Υπεύθυνος επικοινωνίας & δημ. σχέσεων,Ταμίας Παπαδόπουλος Στέργιος (Ταμίας)
Μέλος Κοσμίδης Ματθαίος
Μέλος Ορφανίδης Γεώργιο

4ο Δ.Σ. 2006-2008

Πρόεδρος Παπαδόπουλος Στέργιος
Αντιπρόεδρος Ορφανίδης Κων/νος του Χαράλαμπου                             
Γραμματέας Σεϊταρίδης Μιχάλης
Ταμίας Θεοδωρίδου Μάρθα
Υπεύθυνη επικοιν. & δημοσίων σχέσεων       
Λάμπρου Σοφία
Μέλος Καρατζίδης Ευγένιο

5ο Δ.Σ 2008-2010

Πρόεδρος Παπαδόπουλος Στέργιος
Αντιπρόεδρος Ορφανίδης Κων/νος του Χαράλαμπου                             
Γραμματέας Θεοδωρίδου Μάρθα
Ταμίας Σεϊταρίδης Μιχάλης
Υπεύθυνη επικοινωνίας & δημοσίων σχέσεων Λάμπρου Σοφία
Μέλος Τασλακίδου Κυριακή
Μέλος Ιωαννίδου Ελπίδα

6ο Δ.Σ. 2010-2012

Πρόεδρος Παπαδόπουλος Στέργιος                                                  
Αντιπρόεδρος Λάμπρου Σοφία
Γραμματέας Δάνος Αντώνιος
Ταμίας Σεϊταρίδης Μιχάλης
Υπεύθυνη επικοινωνίας & δημοσίων σχέσεων Σεφερίδου Κυριακή
Μέλος Τασλακίδου Κυριακή

 7ο Δ.Σ. 2012-2014

Πρόεδρος Παπαδόπουλος Στέργιος
Αντιπρόεδρος Λάμπρου Σοφία
Υπ. δημοσίων σχέσεων Σεφερίδου Κυριακή
Γραμματέας Κατσέ Δέσποινα
Ταμίας Σεϊταρίδης Μιχάλης
Απλό μέλος Καλταβερίδης Παναγιώτης
Απλό μέλος Τασλακίδου Κυριακή

 

 8ο Δ.Σ. 2014-2016

Πρόεδρος Παπαδόπουλος Στέργιος
Αντιπρόεδρος Λάμπρου Σοφία
Υπ. δημοσίων σχέσεων Σεφερίδου Κυριακή
Γραμματέας Σαμαρά Μαρία
Ταμίας Σεϊταρίδης Μιχάλης
Απλό μέλος Κατσέ Δέσποινα                
Απλό μέλος Τασλακίδου Κυριακή

 9ο Δ.Σ. 2016-2018

Πρόεδρος Παπαδόπουλος Στέργιος
Αντιπρόεδρος Λάμπρου Σοφία
Υπ. δημοσίων σχέσεων Σεφερίδου Κυριακή
Γραμματέας Σαμαρά Μαρία
Ταμίας Σεϊταρίδης Μιχάλης
Υπεύθυνος πολιτιστικών Ταβλαρίδης Άκης                
Υπεύθυνος ηλεκτρονικής ενημέρωσης Παρουσίνας Αλέξης

νεο ΔΣ_1

νεο ΔΣ 2