Φωτογραφίες 01, 02, 03  Το νέο γραφείο του Συλλόγου και η αίθουσα εκδηλώσεων σην Ολυμπίου Γεωργάκη 4 Βαρδάρης 


Φωτογραφίες 04, 05, 06, 07  Το πρώτο Γραφείο του Συλλόγου στην Ερμού 41