Εποχής

                      

Όσα μέλη του Συλλόγου μας, έχουν παλιές φωτογραφίες πριν από 20, 30, 40 ή 50 χρόνια από τη διαμονή τους ή των γονιών τους στα χωριά του Παρανεστίου (φωτογραφίες από γάμους, πανηγύρια, εργασία στα χωράφια, τα μαθητικά-σχολικά χρόνια κ.ά.), παρακαλώ να επικοινωνήσουν μαζί μας και να μας τις φέρουν (γράφοντας με μολύβι πίσω από τη φωτογραφία το όνομά τους, τη χρονιά, το χωριό και το γεγονός που απεικονίζει η φωτογραφία). Αφού επεξεργαστούν ηλεκτρονικά θα επιστραφούν με ευθύνη μας και πάλι στους δικαιούχους.Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα φωτογραφικό αρχείο, που θα μας φανεί πολύ χρήσιμο στο μέλλον.