7ο Δ.Σ. 2012-2014

Πρόεδρος Παπαδόπουλος Στέργιος
Αντιπρόεδρος Λάμπρου Σοφία
Υπ. δημοσίων σχέσεων Σεφερίδου Κυριακή
Γραμματέας Κατσέ Δέσποινα
Ταμίας Σεϊταρίδης Μιχάλης
Απλό μέλος Καλταβερίδης Παναγιώτης
Απλό μέλος Τασλακίδου Κυριακή

Τελευταία νέα