Παραδοση Πολιτισμος

Πολιτιστικοί Σύλλογοι Δήμου Παρανεστίου


Σήμερα οι περισσότεροι οικισμοί έχουν τους δικούς τους πολιτιστικούς και μορφωτικούς του Συλλόγους. Κάποιοι δε από αυτούς διαθέτουν και τμήμα χορευτικού συγκροτήματος.
Στο Δήμο Παρανεστίου έχουν έδρα οι εξής Πολιτιστικοί Σύλλογοι:

•    Εκπολιτιστικός Σύλλογος Παρανεστίου
Πρόεδρος Δημητριάδου Αγάπη, Τηλέφωνο 25240-22356
Παρανέστι Τ.Κ. 66035 Παρανέστι

•   Πολιτιστικός Σύλλογος  Ξαγνάντου "Ρίζες"
Πρόεδρος Ορφανίδης Γεώργιος, Τηλέφωνο 25240-22432
Ξάγναντο Τ.Κ. 66035 Παρανέστι

•    Πολιτιστικός Σύλλογος Τεμένους "Προφήτης Ηλίας"
Πρόεδρος Ματζαρίδης Νικόλαος, Τηλέφωνο 25210-39205
Τέμενος Τ.Κ. 66035 Παρανέστι

•    Πολιτιστικός Σύλλογος Περιβλέπτου "Η Τραπεζούντα"
Πρόεδρος Καβαλάρης Γεώργιος, Τηλέφωνο 6976060434 / 25240-22365
Περίβλεπτο Τ.Κ. 66035 Παρανέστι

•    Ποντιακός - Μορφωτικός Σύλλογος Πρασινάδας "Οι Ακρίτες"
Πρόεδρος Κυριακίδης Ιωάννης, Τηλέφωνο 6972449902
Πρασινάδα Τ.Κ. 66035 Παρανέστι

•   Μορφωτικός - Πολιτιστικός Σύλλογος  Διποτάμων "Άγιος Νικόλαος"
Πρόεδρος Τσαλίδης Νικόλαος, Τηλέφωνο 6977865086
Διπόταμα Τ.Κ. 66035 Παρανέστι

•    Πολιτιστικός Σύλλογος  Αηδονοκάστρου
Πρόεδρος Σαββίδης Παρασκευάς, Τηλέφωνο 25210-45407
Αηδονόκαστρο Τ.Κ. 66035 Παρανέστι

•    Πολιτιστικός Σύλλογος Στέρνας "Άγιος Παντελεήμων"
Πρόεδρος Τριανταφυλλίδης Αναστάσιος, Τηλέφωνο 25210-37898
Στέρνα Τ.Κ. 66035 Παρανέστι

•    Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροχωριτών Παρανεστίου «Αποστόλων Πέτρου και Παύλου»,
Πρόεδρος Μωυσιάδης Ιωάννης Τηλέφωνο 6939390025 / 25210-83773  Μακρυγιάννη 4 Τ.Κ. 66100 Δράμα

•    Πολιτιστικός - Εξωραϊστικός Σύλλογος Θολιωτών Παρανεστίου Δράμας
Πρόεδρος Κεμεντζετζίδου Σοφία, Tηλέφωνο 25240-21021,
Φαξ 25240-21022 Τ.Κ. 66035 Παρανέστι