Τραγούδια του Πόντου ||και της Πάφρας

 Το τραγούδι της εξορίας
Tραγουδά ο Στάθης Νικολαΐδης
 Αντών Πασάς
Τραγουδά ο Στάθης Νικολαΐδης
 Τα χαμψία σο τηγάν
τραγουδά ο Στάθης Νικολαΐδης
   
 Αρνίμ εσέν να είχα σε
Τραγουδά ο Στάθης Νικολαΐδης
 Αϊτένς επαραπέτανεν
Τραγουδά ο Στέλιος Καζαντζίδης
 Κι εβρέθεν ένας Πόντιος
Τραγουδά ο Στέλιος Καζαντζίδης
   
 Πατρίδα μ αραεύω σε
Τραγουδά ο Στέλιος Καζαντζίδης
 Τσάμπασιν
Τραγουδά ο Στέλιος Καζαντζίδης
 Σεράντα μήλα κόκκινα
Τραγουδά η Λιζέτα Νικολάου
   
 Gesi bağlarında (Γκεσί μπαγλαριντά)
Τραγουδούν γυναίκες από την Μπάφρα Ιωαννίνων
 Χαμσί κοϊντούμ ταβαγιά
Τραγουδούν γυναίκες από την Μπάφρα Ιωαννίνων
 Χανί μπενίμ ελί ντιρέμ
Τραγουδά ο Στέλιος Καζαντζίδης
   
 Η μάνα εν κρυόν νερόν
Τραγουδά ο Πέτρος Γαϊτάνος
 Πάρθεν η Ρωμανία
Τραγουδά ο Πέτρος Γαϊτάνος
 Την πατρίδ μ έχασα
   
 Χοροί της Πάφρας του Πόντου Χοροί του Πόντου
Γιάννης Κουρτίδης